Film oer it Wetter

Stedspollehaven
Vrijdag 10 september, aanvang 21.00 uur
Film

Film oer it Wetter: een film bekijken vanuit je eigen boot! In de haven bij de StedspĂ´le kunnen bootjes en sloepjes zich verzamelen om te genieten van een prachtige film over een buitenbeentje. Voor mensen die geen bootje hebben, staan er stoelen op de kade.