Kimswerd

10 september 2023

09.30
Themadienst Laurentiuskerk

10.30 inloop
11.00 Lezing Jan Timmer toen en nu
12.00 Broodmaaltijd uit 1900 en napraten
MFC Piers Stee

13.00 Aankomst Jan Timmer bij de kerk
Muziekcorps OKK bij de kerk

13.15
Markt, Buren
Ambachten, Buren
Kinderspelen, Grote Reed

13.15
Tramrit Finne – Heemstrastate
Landbouwwerktuigen, tractoren – Finne

13.15
Klassieke muziek, kunst Laurentiuskerk

13.15
Muziektheatervoorstelling Zuivelfabriek
Foto’s Âld ark Elektrische centrale

13.15
Paarden, verteller Heemstrastate