Oudega

Idzega, het is een buurtschap met 22 inwoners in de gemeente Súdwest-Fryslân. Tot dusver kenmerkte het gebied zich vooral als het gebied voor weidevogels maar daar komt zaterdag verandering in. Dan wordt er voor het eerst in de historie een groot cultureel evenement georganiseerd op 6 verschillende locaties waar dus nagenoeg alle bewoners van de buurtschap bij betrokken zijn. Tijdens de Idzegeaster FjoerToer kunnen recreanten, bewoners en andere belangstellenden genieten van dans, muziek, toneel, dichtkunst en een film over de passie, het vuur van de bewoners uit deze regio.

Verplichte kost voor Friese bestuurders

Bezoekers wordt een prachtig programma geboden met veel diversiteit. Bij de boerderij van de familie Osinga is een film te zien waaraan tientallen bewoners uit de regio, van 8 tot 80, hebben meegewerkt om te vertellen over hun vuur, hun passie voor hun dorpen Aldegea, Idzegea en Sânfurd. Dat gaat van de binding met de kerk, het meedoen aan een van de vele dorpsfeesten tot het belang van het hebben van een eigen Doarpswinkel en dorpshuis. Een film die eigenlijk iedere bestuurder in Fryslân  gezien moet hebben want hoe zorg je voor binding in een dorp, hoe zorg je dat het vuurtje in dit soort kleine dorpen blijft bestaan en ook wordt doorgegeven naar een nieuwe generatie? Hoe kan het dat deze kleine gemeenschappen nog een zeer levendig verenigingsleven hebben, een dorpshuis dat financieel gezond is en een eigen mini-supermarkt hier nog bestaansrecht heeft. Waar moet je op letten, wat zijn valkuilen en bedreigingen van de mienskip? Zijn het de schermpjes, is het de gemakzuchtigheid, komt het door het verval van de kerk? En wat voor rol hebben nieuwkomers erin en wat kunnen ouders doen om ervoor te zorgen dat de jongere generatie ook het belang inziet van een levendige dorpsgemeenschap. Het lijken persoonlijke verhalen maar de basis is voor ieder dorp vergelijkbaar.

Wiebe Kaspers op It Klokhús

Naast deze film is er nog veel meer te zien en te horen. Dichteres van Friesland Sigrid Kingma is van de partij, zij schrijft een gedicht over Fjoer en draagt dat vervolgens voor midden in de landerijen. Bij de boerderij van de familie Oevering is een korte toneelvoorstelling “Opgebrand” te zien van o.a. bewoonster Ditte van Rijsdam. Zij confronteert ons in het toneelspel met de vraag hoe we ons leven inrichten en waar we het kostbaarste wat we hebben, tijd, aan besteden. Bij de Idzegeaster begraafplaats ‘It Klokhûs’ speelt muzikant Wiebe Kaspers samen met vier strijkers een aantal blazers van Eendracht Maakt Macht én Aldegeaster projectkoor en muzikanten o.l.v. Jeanette Valkema een productie “Lacrimosa” (tranendal) gekoppeld aan het eerder genoemde thema. Daarna sluiten we de dag af met dansgroep The Next Wave van het Atrium. Bij de familie Terpstra, helemaal op het eindpunt van Idzegea worden vurige disconummers gedraaid, zodat er veel gedanst kan worden. Een Brand-biertje hoort daarbij uiteraard.

Bezoekers kunnen op de fiets of met de auto gratis langs alle locaties gaan, men moet zich alleen wel vooraf (voor 8 september) aanmelden via: kultuurkommisjeais@gmail.com. Iedereen is van harte welkom om er een ‘fjoerig’ feest van te maken op Idzegea!